(0532) 491 56 69

KROMOZOM ANALİZİ (DÜŞÜK/KÜRETAJ MATERYALİNDEN)

Habitual abortus (=tekrarlayan gebelik kaybı=düşük) olgularının %50’sine kromozom hastalıklarının yol açtığı bilinmektedir. Düşük materyalinde saptanabilecek kromozom anomalisi daha sonraki gebeliklerin planlanmasında yol gösterici olacaktır

Yorum Ekle