(0532) 491 56 69

IgG İNDEKSİ

İmmunglobulinlerin, özellikle de IgG’nin intratekal sentezinin artması, SSS demyelinizan hastalıklarının, özellikle de multiple skleroz tanısında değerlidir. Multiple sklerozlu hastaların %90’dan fazlasında IgG indeksi 0,77’nin üz

Yorum Ekle