(0532) 491 56 69

GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU

 Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisyöz anemi vb.) ve otoimmün ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80’inde görülür.

 

 

Yorum Ekle