(0532) 491 56 69

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ

G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

 

 

Yorum Ekle