(0532) 491 56 69

GAİTADA TRİPSİN

Kistik fibrozis tanısında kullanılan tarama testlerinden biridir. Gaitadaki tripsin miktarı malabsorbsiyonda artmışken, pankreas fonksiyon kaybı ve kistik fibrozisde azalmıştır. 4 yaşın üzerindeki çocuklarda değeri düşüktür.

Yorum Ekle