(0532) 491 56 69

V

V

VAJİNAL KÜLTÜR

Genital sistem koagülaz negatif staphylococlar, lactobacilli, corynebacteria, streptococci, anaerobes ve mantarlardan oluşan normal bir floraya sahiptir. Ama flora değişiklilikleri nedeniyle G. vaginalis veya S. agalactiae gibi bazı bakteriler enfeksiyona neden ola bilir. Ek olarak, actinomycetes, Haemophilus spp., Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Trichomonas, N. gonorrhoeae, group A ve group B streptokoklar, ve anaeroplar da vagende enfeksiyon etkeni olabilir.

Devamını Oku

VAZOPRESSİN

Ektopik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiria, Guillain-Barre sendromu, beyin tümörleri, vasküler ve enfeksiyoz beyin hastalıkları, pnömoni, pulmoner tüberküloz, tüberküloz menenjit ve nefrojenik diabetes insipitusda plazma ADH düzeyi artarken, santral diabetes insipitus, psikojenik polidipsi ve nefrotik sendromda ADH düzeyi düşer. Santral ve nefrojenik diabetes inspitus veya psikojenik polidipsi ayırıcı tanısı için ADH stimülasyon testleri kullanılabilir

Devamını Oku

VDRL TESTİ

SİFİLİS NEDİR? SİFİLİS NASIL BULAŞIR? SİFİLİS NEREDEN BULAŞIR? SİFİLİS NEDEN BULAŞIR? SİFİLİS NASIL TEDAVİ EDİLİR? SİFİLİS NASIL TESPİT EDİLİR? Sifilis, neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini 10-90 günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriş yerinde ağrısız şankr ile gösterir. Sifilis taraması için kullanılan non-treponemal testlerden olan VDRL,…

Devamını Oku

VİBRİO KÜLTÜRÜ

Vibrio türleri diare, lokalize selülit, invaziv selülit, yara enfeksiyonları, göz ve kulak enfeksiyonları, septisemi nedeni olabilirler. Vibrio cholerae ağrısız, büyük hacimde pirinç suyu görünümünde daireye neden olmaktadır. Oldukça fazla sıvı kaybına neden olur. Vibrio kültürü ile etken patojen tespit ve identifiye edilebilir.

Devamını Oku