Ü

ÜRİK ASİT

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:55 Okunma Sayısı:1022 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb.) ve ağır egzersiz de serum ürik asit düzeyi yükse...

ÜRİK ASİT (İdrar)

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:54 Okunma Sayısı:826 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.

ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:54 Okunma Sayısı:761 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Genitoüriner enfeksiyon nedeni olan bakterilerdendir. Geç üreyen bakterilerden olduğu için selektif üreme koşullarında kültür ve identifikasyonu yapılmalıdır.

ÜROPEPSİNOJEN

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:53 Okunma Sayısı:779 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Pepsinojen serum normali 30-160 u/mL dir. Uropepsinojen icin normal değerler literatürde belirtilmemistir, ancak idrar uropepsinojeni ile serum pepsinojeninin duzeyleri paralel gitmektedir.

ÜROPORFİRİN

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:52 Okunma Sayısı:793 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Porfiriaların tanısında ve tipinin belirlenmesinde kullanılır. Özellikle kutanöz fotosensitivite olan porfirialarda idrar porfirinleri değerlidir. HPLC yöntemi ile idrardaki tüm porfirin türevleri ve izomerleri kantitatif olarak tespit edilebilmektedir. Ayrıca kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığ...