Ş

SİYANOKOBALAMİN

Gönderi Zamanı: 20 Kasım 2012 07:25 Okunma Sayısı:1116 Kategori: Ş TEST REHBERİ

Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, polistemia vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorb...

ŞARBON KÜLTÜRÜ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:49 Okunma Sayısı:943 Kategori: Ş TEST REHBERİ

Kültüre edilen materyalde bacillus anthracis bakterisinin bulunup bulunmadığının tespitinde kullanılır

ŞEKER KROMATOGRAFİSİ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:48 Okunma Sayısı:2633 Kategori: Ş TEST REHBERİ

İdrar ve gaitada glukoz varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukoz, galaktoz, laktoz, sukroz, ksiloz ve fruktoz varlığına semikantitatif olarak bakılır.