R

RAPİD PLASMA REAGİN SİFİLİS TESTİ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:43 Okunma Sayısı:1113 Kategori: R TEST REHBERİ

Sifilis tanısında kullanılır. Aktif sifilis enfeksiyonu veya aktif enfeksiyonun başlangıç evresinde test pozitif olur. Uygun tedavi ile negatifleşir.

RBC

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:42 Okunma Sayısı:1024 Kategori: R TEST REHBERİ

Polistemi, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon ve yüksek rakımda eritrosit sayısı artarken, anemiler ve hemolize neden olan bazı ilaçlar eritrosit sayısını azaltabilir. Ayrıca soğuk aglutininlerin varlığı da eritrosit sayısının yanlış düşük çıkmasına veya otomatize hücre sayıcılarla sayılamamasına nede...

REDÜKTAN MADDE (İdrar)

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:42 Okunma Sayısı:1658 Kategori: R TEST REHBERİ

İdrarda redüktan madde varlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Glukozüri, gebeliğin son dönemleri, laktasyon, galaktozemi, esansiyel pentozüri, musküler distrofi ve infantarda idrarda redüktan madde görülebilir.

RENİN

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:41 Okunma Sayısı:1215 Kategori: R TEST REHBERİ

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, oral kontraseptif kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, he patit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, prime...

RESPİRATORY SYNCYTİAL VİRÜS ANTİKORLARI

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:41 Okunma Sayısı:1121 Kategori: R TEST REHBERİ

Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. 5 yaşın üzerinde antikor genellikle pozitiftir. IgG antikoru düşük dü zeyde saptanır fakat IgM antikoru saptanmazsa...