P

P

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:26 Okunma Sayısı:1134 Kategori: P TEST REHBERİ

Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Osteolitik kemik metastazları, sarkoidozis, süt-alkali sendromu, vitamin D intoksikasyonu, böbrek yetmezliği, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, akromegali, pulmoner embolizm, laktik asidoz ve respiratuva...

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:25 Okunma Sayısı:843 Kategori: P TEST REHBERİ

Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tümör, tekalutein kisti, molar gebelik ve over ...

PA

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:24 Okunma Sayısı:1534 Kategori: P TEST REHBERİ

Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nutrisyon tedavisi alan hastaların takibinde değerlidir. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biridir. Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid kullanımı ve Hodgkin hastalığında serum preal...

PANKREATİK AMİLAZ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:24 Okunma Sayısı:1078 Kategori: P TEST REHBERİ

Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokular pankreas ve parotis bezidir. Ayrıca overler, ince ve kalın bağırsaklar ve iskelet kasında da az da olsa amilaz bulunur. Pankreatik amilaz ölçümü ile sadece pankreas kaynaklı amilazın tespiti sağla...

PAP

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:23 Okunma Sayısı:1172 Kategori: P TEST REHBERİ

Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb. durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için tarama amaçlı olarak kullanılamaz. Klinik ku...