(0532) 491 56 69

N

N

Neuromyelitis optica (NMO)

  • Neuromyelitis optica (NMO) NEDİR
  • Neuromyelitis optica (NMO) NASIL YAPILIR
  • Neuromyelitis optica (NMO) NEREDE YAPILIR
  • Neuromyelitis optica (NMO) ÜCRETİ NE KADARDIR

Neuromyelitis optica (NMO),selektif olarak optik sinirler ve spinal kordu etkileyen, idiopatik inflamatuvar demyelinizan bir hastalıktır. Semptomlarımultiple skleroza benzer ve relapslarla seyreder.

Rekürren optik nörit vemyeliti olan hastalar daha öncelerisıklıklamultiplskleroz olarak kabul edilirken, klinik çalışmalarserebrospinalsıvıda eşlenmemiş oligoklonal bantların yokluğunu ve beyin lezyonlarının farklı bir etyolojiye sahip olduklarını ortaya çıkarmış vemultiple sklerozla karışan bu vakalarınNMOoldukları düşünülmüştür. Tedavisinde uzun süre immunsupresyon gereken NMO ve tedavisinde kortikosteroid kullanılanmultiple sklerozun ayrımının yapılması tedavi etkinliği için çok önemlidir.

Nöromyelitis optikanın görme ile ilgili prognozumultiplsklerozdan (MS) kötüdür. MS’de görsel kayıp görülmezken,NMO’da hastaların %50’si 5 yıl içinde en az bir gözde görme kaybı yaşarlar. Bu nedenle hastaların doğru ve erken ayırıcıtanı ile saptanması ve hastalığa uygun tedavi verilmesi ile görme kaybının önüne geçilebilir.

NMOIgGantikoru,NMOtanısında kullanılan birtesttir. İlk kez 2004 yılındaNMO‐IgGantikoru transversmiyeliti olan nöromyelitis optika vakalarında aquaporin‐4 kanallarına karşı saptanmıştır. Aquaporin‐4 kanalları SSS’deki astrositlerin ayaksı çıkıntılarında bulunmaktadır. Aquoporin‐4’e karşı gösterilenNMOIgG(AQP‐4 antikoru) antikorlarının tanıda kullanılmasıyla birliktemultiple sklerozla (MS)ilgili olmayan bazı optik nörit vakalarının ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.

NMOIgG’ninNMOiçin sensitivitesi %73,spesifitesi ise %91’dir. MS’li vakalarda görülme sıklığı ise %0 gibi oldukça iddialı birrakamdır. Bu nedenle testin pozitifliğiNMO tanısında ve erken dönemde immünosupresiftedavi başlanmasında etkili bir göstergedir.

Testin negatif olması iseNMOtanısını ekarte ettirmez. Ayrıca immünosupresiftedavi,testin negatifleşmesine yol açabilir. Yüksek düzeydeki bazı otoantikorlarise, immünfloresans paternde interferansa yol açabilir. Her ne kadarserumörneğinde çalışılmasıtavsiye edilse de, laboratuvarımızda da çalışılan IFA (immünfloresan) yöntemi ile BOS örneklerinde de çalışma
yapılabilmektedir.

Nörolojik Tanıda Kullanılabilecek
Bazı Diğer Özel Testlerimiz

• İmmünfiksasyon elektroforezi (Isoelectric focusing)
• Levetiracetam (Keppra)
• Topiramate (Topomax)
• Zonisamide (Zonegran)
• Vigabatrin (Sabril)
• Oxcarbazepin (Trileptal)
• Lamotrigine (Lamictal)
• Gabapentin

Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz

Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız.

veya

İletisim: 0532 491 56 69  

mail        : kantahlili@hotmail.com

Devamını Oku

NAG

Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek trans- plantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken ta nısında da NAG değerlidir.

Devamını Oku

N-ASETİL-GLUKOZAMİNİDAZ

Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek trans- plantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken ta nısında da NAG değerlidir.

Devamını Oku