L

LAP SKORU

Gönderi Zamanı: 28 Ekim 2012 20:09 Okunma Sayısı:1242 Kategori: L TEST REHBERİ

KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksi yonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakteriyel enfeksiyonlarda LAP yükselirken, KML, side...

LC-1

Gönderi Zamanı: 28 Ekim 2012 20:08 Okunma Sayısı:1416 Kategori: L TEST REHBERİ

Karaciğerin otoimmün hastalıkları, otoimmün hepatit, primer bilier siroz ve primer sklerozan kolanjittir. Bu vakaların ayırıcı tanısında otoantikorlar kullanılır. Anti-SLA/LP tek başına veya diğer otoantikorlarla beraber bulunabilir. Her ne kadar vakaların %30’unda bulunsa da, prediktif değeri %100’...

LEİDEN MUTASYON ANALİZİ

Gönderi Zamanı: 28 Ekim 2012 20:07 Okunma Sayısı:872 Kategori: L TEST REHBERİ

Leiden mutasyonu trombofilinin en sık görülen genetik nedenidir. FV’i kodlayan genin 1691. pozisyonunda G’ nin A’ ya dönüşümesi ile ortaya çıkar. Bunun sonunda proteinin 506. pozisyonundaki arjinin yerine glisin geçer. Tekrarlayan, 50 yaşından önce veya gebelikte venöz tromboz geçirenler, ilk trimes...

LAKTİK ASİT

Gönderi Zamanı: 28 Ekim 2012 20:07 Okunma Sayısı:1291 Kategori: L TEST REHBERİ

Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı sırasında turnikenin uzun süre kalması laktik asit düzeyini arttırır.

LAKTİK ASİT (BOS)

Gönderi Zamanı: 28 Ekim 2012 20:06 Okunma Sayısı:897 Kategori: L TEST REHBERİ

Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır. Viral menenjitlerde BOS laktik asit düze yi 35 mg/dL’nin altında iken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. Serebral kan akımı veya oksijenizasyonun azalması, intrakraniyel...