I

I

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 08:16 Okunma Sayısı:1031 Kategori: I TEST REHBERİ

Tiroid hormon üretimi için gerekli olan esansiyel bir elementtir. İdrarda iyot ölçümü, besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır. İyot içeren kontrast maddeler ve iyot içeren ilaçlar (ör. Amiodaron) idrardaki iyot düzeyinin yüksek çıkmasına neden olabilir.  ...

IgA

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 08:15 Okunma Sayısı:1560 Kategori: I TEST REHBERİ

 Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenji ektazide ise IgA düzeyi düşer

IgD

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 08:15 Okunma Sayısı:1415 Kategori: I TEST REHBERİ

IgD esas olarak B lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Erken bir B hücre antijen reseptörü olarak görev görür ve B lenfosit fonksiyonlarında rol oynar. IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.  

IgE

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 08:11 Okunma Sayısı:1499 Kategori: I TEST REHBERİ

Aller jik hasta lık la rın değerlendirilmesinde kulla nılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronko pulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmlar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemiler...

IGF-1

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 08:11 Okunma Sayısı:1350 Kategori: I TEST REHBERİ

GH sekresyon ve etkisini takip etmekte kullanılır. IGFBP3 ile birlikte kullanıldığında klinik sensitivite ve spesifitesi GH fonksiyon testlerinden daha yüksektir. IGF-1, akromegalide yüksek, GH eksikliği, anoreksia nervosa ve malnutrisyonu olanlarda ise düşüktür. Bir diğer özelliği de nutrisyonel du...