İ

İNR TESTİ

Gönderi Zamanı: 10 Ocak 2014 09:43 Okunma Sayısı:2396 Kategori: İ TEST REHBERİ

İNR TESTİ  (PROTROMBİN ZAMANI) Niçin Testi Yaptıracaksınız? Kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kan sulandırıcı tedavilerin (anti-koagülanlar) ne kadar etkili olduğunu kontrol etmek; bir kanama hastalığını belirlemek ve tanısını koymaya yardımcı olmak Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız? Bir anti-koagü...

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 10:45 Okunma Sayısı:1161 Kategori: İ TEST REHBERİ

İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır

İDRAR TAHLİLİ

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 10:44 Okunma Sayısı:1157 Kategori: İ TEST REHBERİ

İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 10:44 Okunma Sayısı:1177 Kategori: İ TEST REHBERİ

Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalı d...

İMMÜNFENOTİPLENDİRME PANELİ

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 10:43 Okunma Sayısı:1348 Kategori: İ TEST REHBERİ

Lösemi ve lenfomaların tiplendirilmelerinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir