(0532) 491 56 69

İ

İ

İNR TESTİ

İNR TESTİ  (PROTROMBİN ZAMANI) Niçin Testi Yaptıracaksınız? Kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kan sulandırıcı tedavilerin (anti-koagülanlar) ne kadar etkili olduğunu kontrol etmek; bir kanama hastalığını belirlemek ve tanısını koymaya yardımcı olmak Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız? Bir anti-koagülan ilaç kullanıyorsanız ya da doktorunuz sizde bir kanama hastalığı olduğundan şüphe ettiği zaman bu testi ister. Gerekli Numune Nedir? Kolunuzdaki venden alınan kan örneğinden; bazende parmak…

Devamını Oku

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalı dır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının doğrulanması…

Devamını Oku

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ

Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve metilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir

Devamını Oku