H

HAGEMAN FAKTÖRÜ

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 07:21 Okunma Sayısı:1012 Kategori: H TEST REHBERİ

Herediter faktör XII eksikliği olan hastaların çoğunda kanama problemleri gözlenmezken, tromboembolik problemler daha sık görülür. Etkilenen kişilerde PT normal, aPTT uzamıştır.

HAM TESTİ

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 07:21 Okunma Sayısı:1178 Kategori: H TEST REHBERİ

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ve konjenital diseritropoietik anemi tanısında kullanılır.

HAPTOGLOBİN

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 07:19 Okunma Sayısı:1229 Kategori: H TEST REHBERİ

İn vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikosteroid tedavisi ve bilier obstrüksiyonlarda serum HPT seviyesi artarken, in vivo hemoliz (hemoglobinopatiler, eritrosit membran defektleri, otoimmün hemolitik hastalıklar, me...

HAV IgM

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 07:19 Okunma Sayısı:1058 Kategori: H TEST REHBERİ

Akut HAV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. 15-45 günlük bir inkübasyonu takiben semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır.

Hb

Gönderi Zamanı: 23 Ekim 2012 07:18 Okunma Sayısı:1295 Kategori: H TEST REHBERİ

Anemi, kan kaybı, polistemi vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb.) ve yüksek rakım Hb’de artışa neden olurken, anemi veya tarpozisyonda Hb düşer. Saat 17.00-07.00 arasında ve yemek lerden...