F

FAKTÖR I

Gönderi Zamanı: 22 Ekim 2012 06:25 Okunma Sayısı:979 Kategori: F TEST REHBERİ

Fibrinojen akut faz reaktanlarından biridir. Konjenital afibrinojenemi, hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi, yaygın damar içi pıhtılaşması, akut pulmoner emboli, sistemik fibrinoliz, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliğinde fibrinojen düzeyleri azalırken, enfeksiyonlar, gebelik, travma ve yaygın d...

FAKTÖR II

Gönderi Zamanı: 22 Ekim 2012 06:25 Okunma Sayısı:1067 Kategori: F TEST REHBERİ

Protrombin zamanı ile aynı test olarak değerlendirilmemelidir. Herediter protrombin yetersizliği oldukça nadir görülen bir koagülasyon bozukluğudur. Otozomal resesif geçiş gösteren bu bozuklukta değişik derecelerde kanamaya eğilim vardır. Bu kişilerde PT ve aPTT testlerinde uzama gözlenir. Ayrıca K ...

FAKTÖR V

Gönderi Zamanı: 22 Ekim 2012 06:24 Okunma Sayısı:1095 Kategori: F TEST REHBERİ

Kalıtsal faktör V yetersizliği olan hastalarda (parahemofili) anormal kanamalar gözlenir ve pıhtılaşma zamanı, PT ve aPTT testlerinde uzamalar tespit edilir. Gebelikte bir çok pıhtılaşma faktörü gibi faktör V seviyelerinde de hafif artışlar gözlenir. Akut karaciğer yetmezliğinde azalmış senteze, DIC...

FAKTÖR VII

Gönderi Zamanı: 22 Ekim 2012 06:23 Okunma Sayısı:1074 Kategori: F TEST REHBERİ

Faktör VII eksikliği, nadir görülen, otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Etkilenen bireylerde PT uzamışken, aPTT normaldir. Klinik kanamanın şiddeti faktör VII aktivite düzeyi ile ilişkilidir. Karaciğer hastalığı ile K vitamini yetersizliğinin ayırıcı tanısında da kullanılabilir. Para...

FAKTÖR VIII

Gönderi Zamanı: 22 Ekim 2012 06:23 Okunma Sayısı:1174 Kategori: F TEST REHBERİ

Herediter faktör VIII eksikliği (Hemofili A) X’e bağlı geçiş gösteren ve kanamaya eğilimle karakterize bir hastalıktır. Klinik olarak faktör VIII eksikliği, hastanın plazma faktör VIII seviyelerine göre, şiddetli (<%1), orta derece (%1-5), ve hafif (>%5) olmak üzere derecelere ayrılır. Etkilen...