(0532) 491 56 69

C

C

COVİD – 19 PCR ve ANTİKOR TESTLERİ

COVİD – 19 PCR ve ANTİKOR TESTLERİ

Bünyemizde COVİT – 19 PCR ve ANTİKOR testleri çalışılmaktadır. Kovid-19 PCR (SARS CoV-2 Real- Time PCR) testi, CE-İVD belgesine sahip kitlerle yapılmaktadır. Sağlıklı sonuçlar için, çalışan laboratuvarın CE-İVD belgesine sahip kitleri kullanması son derece önemlidir. Almanya, ABD ve çoğu Avrupa ülkesi, çalışan laboratuvarın TÜRKAK- ISO 15189 Uluslararası Akreditasyon Belgesine sahip olmasını şart koşmaktadır. Akredite olmayan laboratuvarlardan götürülen belgelerde kabul edilmeme…

Devamını Oku

CİNSEL HASTALIKLAR

CİNSEL YOLLA BULAŞAN BULAŞICI HASTALIKLAR STD : Sexually Transmitted Diseases Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH/STD); 2 kişi arasında yaşanan cinsel nitelikli yakın temas ile hastalığı taşıyan bireyden,sağlıklı bireye bulaşır. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda en Çok bulaşma yolu korunmasız ilişki olur iken bunu, ilişkide bulunan partner sayının artması, çok eşlilik takip eder. Farklı sebepten dolayı enjektör paylaşımından, dolayı bulaşan mikrobik (bakteri, virüs,…

Devamını Oku

C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR

Konjenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülür. Gebelik ve androjen steroidlerin kullanımı ise C1-INH düzeyini arttırır. Test için kullanılan yöntemin, konjenital C1-INH eksikliğinin kantitatif tespitindeki değeri yüksektir

Devamını Oku

C1 İNAKTİVATÖR

Konjenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülür. Gebelik ve androjen steroidlerin kullanımı ise C1-INH düzeyini arttırır. Test için kullanılan yöntemin, konjenital C1-INH eksikliğinin kantitatif tespitindeki değeri yüksektir

Devamını Oku

C1INA

Konjenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülür. Gebelik ve androjen steroidlerin kullanımı ise C1-INH düzeyini arttırır. Test için kullanılan yöntemin, konjenital C1-INH eksikliğinin kantitatif tespitindeki değeri yüksektir

Devamını Oku

C1-INH

Konjenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülür. Gebelik ve androjen steroidlerin kullanımı ise C1-INH düzeyini arttırır. Test için kullanılan yöntemin, konjenital C1-INH eksikliğinin kantitatif tespitindeki değeri yüksektir

Devamını Oku

C1Q

Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, lyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (ör. akut lösemi) prognostik değeri de vardır.

Devamını Oku

C1Q BİNDİNG TEST

Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, lyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır. Ayrıca bazı malignitelerde (ör. akut lösemi) prognostik değeri de vardır.

Devamını Oku

C-21 STEROİD

Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi, lipoid ovarien tümör, tekalutein kisti, molar gebelik ve over koryoepiteliomalarında serum progesteron düzeyi artarken, abortus riski, primer veya sekonder hipogonadizm ve kısa luteal faz sendromunda ise progesteron düzeyi düşer.

Devamını Oku