(0532) 491 56 69

B

B

BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ

Deri şarbonu, bacillus anthracisin en sık neden olduğu klinik tablodur. Kuluçka süresi 2-3 gündür. Küçük bir papül olarak başlar ve 24 saatte vezikül oluşur daha sonra da ülserleşir, karakteristik siyah bir kabuk oluşur ve çevresinde ödem gelişir. Bunun dışında, kusma, bulantı ve karın ağrısı ile kendini gösteren bağırsak mukoza ülserasyonuna neden olan Gastrointestinal Şarbon ve etkenin pulmoner lenf düğümlerinde yerleşerek…

Devamını Oku

BETA-2 GLİKOPROTEİN 1 ANTİKORLARI IgM ve IgG

Antifosfolipid sendromunda birçok antikor bulunur. Bunlardan günümüzde özellikle diyagnostik önemi olan antikorlar kardiyolipin ve β2 glikoprotein 1’dir. β2-GP1’e karşı antikorlar sıklıkla kardiyolipin antikorlarıyla birlikte oluşurlar. Antifosfolipid sendromlu hastalarda β2-GP1’e karşı antikorların tayini, tromboembolik komplikasyonların prognozunda diyagnostik öneme haizdir, β2-GP1’e karşı antikorlar sadece otoimmün hastalıklarda saptanırken kardiyolipine karşı antikorlar APS dışında bazı enfeksiyonlarda da (sifilis, borreliosis, AIDS, hepatitler, tüberküloz) tespit edilebilir.…

Devamını Oku

BETA-KAROTEN

Malabsorbsiyon sendromları ve hiper vitaminoz A tanısında kullanılır. Karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus, hipo -tiroidizm, diyetle fazla A vitamini alımı, hiper lipidemi, gebelik, subakut tiroidit, miksödem, kronik nefrit ve nefrotik sendromda serum ß-karoten düzeyi artarken, yüksek ateş, enteritler, kistik fibrozis ve ağır malabsorbsiyonda ß-karoten düzeyi düşer.

Devamını Oku