(0532) 491 56 69

A

A

ALERJİ PANELİ

        ALERJİ PANELLERİMİZ Ot ve Tahıl Polenleri Ot Polenleri Ağaç Polenleri Hayvansal Epiteller Hayvan Türleri Serum ve Dışkı Proteinleri Küf Mantarları ve Mayalar Akarlar Ev Tozları Tavuk Yumurtası Süt ve Süt Ürünleri Balıklar,Midyeler ve Kabuklu Hayvanlar Et Ürünleri Tahıllar ve Tohumlar Çekirdek Türleri ve Yağlı Bitkiler Meyveler Sebzeler Baharatlar Diğer Gıda Maddeleri İlaçlar Haşereler ve Haşere Zehirleri…

Devamını Oku

AMA TİP M-2

M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde primer bilier siroza en spesifik olandır. Yanlış negatiflikleri çok nadirdir. Bununla beraber M-2 seviyesi hastalığın aktivitesi ve progresyonu hakkında bilgi vermez (Ayrıca Bk. Otoimmün Hepatit Paneli ve ENA – 12’li panel).

Devamını Oku

AMİLAZ

Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankreatit, pankreatik kist ve pseudo kistler, parotis bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik, safra yolları hastalıkları, diabetik ketoasidoz, peritonit, makro amilazemi, bazı akciğer ve over tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma,kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini arttırırken, pankreas yetmezliği, kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankreatektomi sonrası amilaz düzeyi düşer.…

Devamını Oku

AMİLAZ (İdrar)

Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde ve pankreatit ayırıcı tanısında kullanılır. Serum amilazında artışa neden olan hastalıklardan farklı olarak böbrek yetmezliği ve makroamilazemide idrar amilaz düzeyi normal veya düşüktür. Ayrıca akut pankreatit atağından sonra idrar amilaz düzeyinin 2 haftadan uzun süre yüksek kalması pseudokist oluşumu lehine bir bulgudur.

Devamını Oku

AMİNOLEVULİNİK ASİT

Akut porfiria tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Özellikle akut atak sırasında alınacak bir örnekte (spot veya 24 saatlik idrar) ALA, porfobilinojen ve idrar porfirinlerinin tespiti porfiria tanısını koyduracak veya ekarte ettirecektir. Kurşun zehirlenmesi,herediter tirozinemi, diabetik ketoasidoz, gebelik ve bazı antikonvülzan ilaçlar idrar ALA düzeyinde yükselmeye neden olurken, alkolik karaciğer hastalığında idrar ALA düzeyi düşer

Devamını Oku

AMİP ANTİJENİ

Amoebiasis, E. histolytica’nın neden olduğu tüm dünyada yaygın olarak görülen bir parazit enfeksiyonudur. Enfeksiyon, E. histolytica kistleri içeren dışkı ile kontamine olmuş su ve gıdaların alınması ile bulaşmaktadır. Antijen saptanması E. histolytica ve E. dispar tür ayrımına da yardımcı olacaktır.

Devamını Oku

AMNİYOTİK SIVI FOSFOLİPİDLERİ

Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır. L/S oranının 34. gebelik haftasından sonra artmaya başladığından, hastanın gebelik yaşı dikkate alınarak sonuç değerlendirilmelidir. L/S çalışmasındaki matür sonuçların prediktif değeri %95-100 iken, immatür sonuçların değeri %33-50 arasında kalmaktadır. Kontrolsüz diabetik gebeliklerde L/S oranının etkilenebileceği dikkate alınmalıdır. Plazmada lesitin ve spingomyelin bulunduğundan, amniyon mayiine kan karışması L/S çalışmasının sonucunu etkileyebilir. Ayrıca her ne kadar mekonyumda…

Devamını Oku