(0532) 491 56 69

TEST REHBERİ

TEST REHBERİ

COVİD – 19 PCR ve ANTİKOR TESTLERİ

COVİD – 19 PCR ve ANTİKOR TESTLERİ

Bünyemizde COVİT – 19 PCR ve ANTİKOR testleri çalışılmaktadır. Kovid-19 PCR (SARS CoV-2 Real- Time PCR) testi, CE-İVD belgesine sahip kitlerle yapılmaktadır. Sağlıklı sonuçlar için, çalışan laboratuvarın CE-İVD belgesine sahip kitleri kullanması son derece önemlidir. Almanya, ABD ve çoğu Avrupa ülkesi, çalışan laboratuvarın TÜRKAK- ISO 15189 Uluslararası Akreditasyon Belgesine sahip olmasını şart koşmaktadır. Akredite olmayan laboratuvarlardan götürülen belgelerde kabul edilmeme…

Devamını Oku

ALERJİ PANELİ

        ALERJİ PANELLERİMİZ Ot ve Tahıl Polenleri Ot Polenleri Ağaç Polenleri Hayvansal Epiteller Hayvan Türleri Serum ve Dışkı Proteinleri Küf Mantarları ve Mayalar Akarlar Ev Tozları Tavuk Yumurtası Süt ve Süt Ürünleri Balıklar,Midyeler ve Kabuklu Hayvanlar Et Ürünleri Tahıllar ve Tohumlar Çekirdek Türleri ve Yağlı Bitkiler Meyveler Sebzeler Baharatlar Diğer Gıda Maddeleri İlaçlar Haşereler ve Haşere Zehirleri…

Devamını Oku

CİNSEL HASTALIKLAR

CİNSEL YOLLA BULAŞAN BULAŞICI HASTALIKLAR STD : Sexually Transmitted Diseases Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH/STD); 2 kişi arasında yaşanan cinsel nitelikli yakın temas ile hastalığı taşıyan bireyden,sağlıklı bireye bulaşır. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda en Çok bulaşma yolu korunmasız ilişki olur iken bunu, ilişkide bulunan partner sayının artması, çok eşlilik takip eder. Farklı sebepten dolayı enjektör paylaşımından, dolayı bulaşan mikrobik (bakteri, virüs,…

Devamını Oku

İNR TESTİ

İNR TESTİ  (PROTROMBİN ZAMANI) Niçin Testi Yaptıracaksınız? Kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kan sulandırıcı tedavilerin (anti-koagülanlar) ne kadar etkili olduğunu kontrol etmek; bir kanama hastalığını belirlemek ve tanısını koymaya yardımcı olmak Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız? Bir anti-koagülan ilaç kullanıyorsanız ya da doktorunuz sizde bir kanama hastalığı olduğundan şüphe ettiği zaman bu testi ister. Gerekli Numune Nedir? Kolunuzdaki venden alınan kan örneğinden; bazende parmak…

Devamını Oku

KROMOZOM ANALIZI – AMNIYON

Amniyon sıvısından kromozom analizi; ileri anne yaşı (35 ve üstü), gebelik esnasında yapılan ikili ve üçlü tarama testlerinde risk artışı saptanması, ultrasonogrofi (USG) takipleri sırasında bebekte anomali (ense kalınlığı, kistik higroma, chroid pleksus kisti, kalp anomaliler, hiperekojen barsak vb.) gözlenmesi durumunda önerilmektedir. Ayrıca, daha önce kromozom anomalisine sahip çocukları bulunan ailerde de uygulanmaktadır.

 • KROMOZOM ANALIZI – AMNIYON NEDİR
 • KROMOZOM ANALIZI – AMNIYON NASIL YAPILIR
 • KROMOZOM ANALIZI – AMNIYON NEREDE YAPILIR
 • KROMOZOM ANALIZI – AMNIYON ÜCRETİ NE KADAR

Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz

Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız.

veya

İletisim: 0532 491 56 69  

mail        : kantahlili@hotmail.com

Devamını Oku

KROMOZOM ANALIZI – PERIFERIK KAN

Kromozom analizi; zeka geriliği, doğumsal anomali, gelişme geriliği, boy kısalığı, cinsiyet anomalisi ile tekrarlayan gebelik kayıpları ve kısırlık saptanan kişilerde uygulanır. Ayrıca, konjenital malformasyonlara sahip olan ancak kromozom testi yapılamadan kaybedilen çocuk veya çocuklara sahip anne ve babalara da önerilmektedir.

 • KROMOZOM ANALIZI – PERIFERIK KAN NEDİR
 • KROMOZOM ANALIZI – PERIFERIK KAN NASIL YAPILIR
 • KROMOZOM ANALIZI – PERIFERIK KAN NEREDE YAPILIR
 • KROMOZOM ANALIZI – PERIFERIK KAN ÜCRETİ NE KADARDIR

 

Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz

 

 

Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız.

veya

İletisim: 0532 491 56 69  

mail        : kantahlili@hotmail.com

 

Devamını Oku

ADEFOVİR DİRENCİ ( 3 MUTASYON )

 • ADEFOVİR DİRENCİ ( 3 MUTASYON ) NEDİR
 • ADEFOVİR DİRENCİ ( 3 MUTASYON ) NASIL YAPILIR
 • ADEFOVİR DİRENCİ ( 3 MUTASYON ) NEREDE YAPILIR
 • ADEFOVİR DİRENCİ ( 3 MUTASYON ) ÜCRETİ NE KADAR

 

Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz

Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız.

veya

İletisim: 0532 491 56 69  

mail        : kantahlili@hotmail.com

Devamını Oku

Neuromyelitis optica (NMO)

 • Neuromyelitis optica (NMO) NEDİR
 • Neuromyelitis optica (NMO) NASIL YAPILIR
 • Neuromyelitis optica (NMO) NEREDE YAPILIR
 • Neuromyelitis optica (NMO) ÜCRETİ NE KADARDIR

Neuromyelitis optica (NMO),selektif olarak optik sinirler ve spinal kordu etkileyen, idiopatik inflamatuvar demyelinizan bir hastalıktır. Semptomlarımultiple skleroza benzer ve relapslarla seyreder.

Rekürren optik nörit vemyeliti olan hastalar daha öncelerisıklıklamultiplskleroz olarak kabul edilirken, klinik çalışmalarserebrospinalsıvıda eşlenmemiş oligoklonal bantların yokluğunu ve beyin lezyonlarının farklı bir etyolojiye sahip olduklarını ortaya çıkarmış vemultiple sklerozla karışan bu vakalarınNMOoldukları düşünülmüştür. Tedavisinde uzun süre immunsupresyon gereken NMO ve tedavisinde kortikosteroid kullanılanmultiple sklerozun ayrımının yapılması tedavi etkinliği için çok önemlidir.

Nöromyelitis optikanın görme ile ilgili prognozumultiplsklerozdan (MS) kötüdür. MS’de görsel kayıp görülmezken,NMO’da hastaların %50’si 5 yıl içinde en az bir gözde görme kaybı yaşarlar. Bu nedenle hastaların doğru ve erken ayırıcıtanı ile saptanması ve hastalığa uygun tedavi verilmesi ile görme kaybının önüne geçilebilir.

NMOIgGantikoru,NMOtanısında kullanılan birtesttir. İlk kez 2004 yılındaNMO‐IgGantikoru transversmiyeliti olan nöromyelitis optika vakalarında aquaporin‐4 kanallarına karşı saptanmıştır. Aquaporin‐4 kanalları SSS’deki astrositlerin ayaksı çıkıntılarında bulunmaktadır. Aquoporin‐4’e karşı gösterilenNMOIgG(AQP‐4 antikoru) antikorlarının tanıda kullanılmasıyla birliktemultiple sklerozla (MS)ilgili olmayan bazı optik nörit vakalarının ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.

NMOIgG’ninNMOiçin sensitivitesi %73,spesifitesi ise %91’dir. MS’li vakalarda görülme sıklığı ise %0 gibi oldukça iddialı birrakamdır. Bu nedenle testin pozitifliğiNMO tanısında ve erken dönemde immünosupresiftedavi başlanmasında etkili bir göstergedir.

Testin negatif olması iseNMOtanısını ekarte ettirmez. Ayrıca immünosupresiftedavi,testin negatifleşmesine yol açabilir. Yüksek düzeydeki bazı otoantikorlarise, immünfloresans paternde interferansa yol açabilir. Her ne kadarserumörneğinde çalışılmasıtavsiye edilse de, laboratuvarımızda da çalışılan IFA (immünfloresan) yöntemi ile BOS örneklerinde de çalışma
yapılabilmektedir.

Nörolojik Tanıda Kullanılabilecek
Bazı Diğer Özel Testlerimiz

• İmmünfiksasyon elektroforezi (Isoelectric focusing)
• Levetiracetam (Keppra)
• Topiramate (Topomax)
• Zonisamide (Zonegran)
• Vigabatrin (Sabril)
• Oxcarbazepin (Trileptal)
• Lamotrigine (Lamictal)
• Gabapentin

Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz

Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız.

veya

İletisim: 0532 491 56 69  

mail        : kantahlili@hotmail.com

Devamını Oku

TROMBOFİLİ PANAELİ

 

 

 

 

 

TROMBOFİLİ PANELİ  (3’lü PAKET )

 • Faktör V H1299 Mutasyonu
 • Protrombin Gen Mutasyon Analizi
 • MTHFR Mutasyon Analizi 677

 

TROMBOFİLİ PANELİ  ( 4’Lü PAKET )

 • Faktör V H1299 Mutasyonu
 • Protrombin Gen Mutasyon Analizi
 • MTHFR Mutasyon Analizi 677
 • MTHFR Mutasyon Analizi 1298

 

TROMBOFİLİ PANELİ  ( 6 ‘li )

 • Faktör V Cambridge Mutasyon Analizi
 • PAI-SERPİNE 1 Mutasyon Analizi
 • MTHFR Mutasyon Analizi 677
 • MTHFR Mutasyon Analizi 1298
 • Protrombin-F2 Mutasyon Analizi
 • Sistatyon Beta Sentetaz Eksik. Bağlı Homosistünüri-CBS Mutasyon Analiz

 

TROMBOFİLİ PANELİ  (12’Lİ PAKET )

 • Faktör V H1299 Mutasyonu
 • Faktör XIII V34L Mutasyonu
 • Protrombin Gen Mutasyon Analizi
 • MTHFR Mutasyon Analizi 677
 • MTHFR Mutasyon Analizi 1298
 • Beta Fibrinojen -455 G>A
 • Faktör V Leiden Analizi
 • APO B3500Q Mutasyonu
 • PAI 4G/5G Poliformizmi
 • APO-E
 • ACE I/D Genotiplemesi
 • HPA 1a/b

 

 

 • Trombofili Paneli  NEDİR ?
 • Trombofili Paneli  NASIL YAPILIR ?
 • Trombofili Paneli  NEREDE YAPILIR ?
 • Trombofili Paneli  NEZAMAN YAPILIR ?
 • Trombofili Paneli  KİMLERE YAPILIR ?

 

 

Test Hakkında  Ayrıntılı Bilgi ve Fiyat Almak için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz..

Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız.

veya

İletisim: 0532 491 56 69  

mail        : kantahlili@hotmail.com

 

 

Devamını Oku