BETA-2 MİKROGLOBULİN

İnflamasyon, otoimmün hastalıklar, lenfoid maligniteler (ör. multiple myeloma) ve viral enfeksiyonlarda serum ß2M düzeyi artabilir. Özellikle multiple myelomada prognostik öneme sahiptir. 4 mg/L’nin üzerindeki değerler kötü prognozu gösterir. Ayrıca tübüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum ß2M seviyesi düşükken, idrar ß2M seviyesi yüksektir.

Benzer Yazıların Olduğu Yerler B, TEST REHBERİ

Yazıyı ekleyen Barış YENİL on Ekim 21, 2012

Etiket:

Comments are closed.

Bu Yazıdan Daha Eski ve Yeni Eklenen Yazılar

Daha Yeni Yazı:
Bir Önceki Yazı: