ANTİ-FOSFOTİDİLSERİN ANTİKORLARI IgM ve IgG

Gönderi Zamanı: 21 Ekim 2012 12:01 Okunma Sayısı:800 Kategori: A TEST REHBERİ

Antifosfolipid sendrom (APS), vasküler tromboz veya tekrarlayan düşüklerle kendini gösteren ve en sık görülen aşırı pıhtılaşma sendromudur. SLE gibi başka bir major otoimmün hastalıkla birlikte olduğunda sekonder, tek başına bulunduğunda primer sınıfl andırılır. Antifosfolipid sendromun teşhis kriterleri ve hastalığı tanımlamada kullanılan terminoloji sürekli gelişmektedir. Antifosfotidilserin, Antifosfolipid antikorlarındandır. Tek başına anlam ifade etmez ama tanıda yardımcı kriterlerden kabul edilmektedir.

Bir Cevap Yazın